Arbetstillstånd på 30 dagar

Migrationsverket står inför en förändring som utlovar att förbättra och påskynda processen för ansökan av arbetstillstånd. De har valt att prioritera högkvalificerad arbetskraft. I enlighet med regleringsbrevet 2023 har Migrationsverket tagit ett ambitiöst steg mot att förenkla och effektivisera hanteringen av arbetstillståndsärenden.

Men vad innebär detta nya arbetssätt?
Vad är högkvalificerad personal?
Hur påverkar det företag och potentiella arbetskraftsinvandrare?

Vi ska försöka reda ut detta. 

 

Migrationsverket effektiviserar arbetstillståndsprocessen

Migrationsverkets generaldirektör, Maria Mindhammar, framhäver att det nya arbetssättet är designat för att möta företagens ökande behov av snabb och kvalificerad arbetskraft. Genom att fokusera på de initiala stegen i ansökningsprocessen för arbetstillstånd och vara lyhörd för arbetsgivarnas behov, strävar Migrationsverket efter att skapa en smidigare och mer effektiv process. Samtidigt betonas vikten av att upprätthålla myndighetens kontrolluppdrag för att säkerställa en rättvis och laglig arbetsmarknad.

Vad är Högkvalificerad arbetskraft?

Migrationsverket har valt att prioritera ansökningar från arbetsgivare som rekryterar högkvalificerad arbetskraft. Högkvalificerad arbetskraft är de som rekryteras till chefnivå eller har en universitetsutbildning och detta är definitionen man använder i offentlig verksamhet över lag.

30 dagars handläggningstid för ett arbetstillstånd

Ska du rekrytera högkvalificerad arbetskraft lovar Migrationsverket en handläggningstid på 30 dagar för att handlägga en ansökan om arbetstillstånd. Men detta förutsätter att ansökan är komplett och att de kan gå till beslut på den dokumentation som är inlämnad.
Det är just detta som vi kan hjälpa till med. 

Vi kan hjälpa dig!

Vi är experter på arbetstillstånd och kan vägleda dig genom hela processen för att lämna in en komplett ansökan. Du kan hitta mer information här eller kontakta oss idag för att få professionell hjälp

 

 

 

 

 

Kontakta oss

Swedish working culture

Swedish working culture

The working culture in Sweden is characterized by a strong emphasis on work-life balance, equality, and transparency. Some key features of the Swedish working culture you can read about in this text, enjoy! Swedish working culture - flexibility, collaboration and...

Work as a developer in Sweden

Work as a developer in Sweden

Developer in Sweden Work as a developer in Sweden? Sweden has a strong and growing technology industry in a wide range of branches. Finance, gaming, telecommunication, industry and healthcare is some of them. The country is technologically advanced and has a focus on...