Swedish working culture

Migrationsverket står inför en förändring som utlovar att förbättra och påskynda processen för ansökan av arbetstillstånd. De har valt att prioritera högkvalificerad arbetskraft. I enlighet med regleringsbrevet 2023 har Migrationsverket tagit ett ambitiöst steg mot att förenkla och effektivisera hanteringen av arbetstillståndsärenden.

Men vad innebär detta nya arbetssätt?
Vad är högkvalificerad personal?
Hur påverkar det företag och potentiella arbetskraftsinvandrare?

Vi ska försöka reda ut detta. 

 

The working culture in Sweden is characterized by a strong emphasis on work-life balance, equality, and transparency. Some key features of the Swedish working culture you can read about in this text, enjoy!

Swedish working culture – flexibility, collaboration and equality

Swedish companies are known for their flexible work arrangements, which allow employees to have a good work-life balance. For example, many workers have the option to work from home or adjust their hours to better suit their personal needs.

Swedish businesses often have a flat organizational structure, and decision-making is often done through consensus. Employees are encouraged to voice their opinions and contribute to the decision-making process.

Sweden is known for its strong commitment to gender equality and equal opportunities for all. The country has some of the most generous parental leave policies in the world, and companies are required to provide equal pay for equal work.

Swedish working culture – transparency and informality

Transparency is highly valued in Swedish business culture, and open communication and trust are emphasized. Employees are often informed about the financial status and goals of the company and are encouraged to be involved in decision-making processes.

The Swedish working culture is generally informal, with a relaxed dress code and a friendly, approachable atmosphere in the workplace.

Overall, the working culture in Sweden is focused on creating a supportive and inclusive environment that encourages collaboration and creativity, while also promoting work-life balance and equality.

Expedition Sweden for developers

Expedition Sweden is a digital recruitment event for you who is looking for a tech career in Sweden. Expedition Sweden is a full service concept, if you sign with any of the employers at the event, we will help you with home search, administration, working permit etc.

So, if you’re thinking of an up-grade in life-style, this event is for you! Click here!

Expedition is a part of Ny I Värmland AB.

Kontakta oss

Arbetstillstånd på 30 dagar

Arbetstillstånd på 30 dagar

Migrationsverket effektiviserar arbetstillståndsprocessen Migrationsverkets generaldirektör, Maria Mindhammar, framhäver att det nya arbetssättet är designat för att möta företagens ökande behov av snabb och kvalificerad arbetskraft. Genom att fokusera på de initiala...

Work as a developer in Sweden

Work as a developer in Sweden

Developer in Sweden Work as a developer in Sweden? Sweden has a strong and growing technology industry in a wide range of branches. Finance, gaming, telecommunication, industry and healthcare is some of them. The country is technologically advanced and has a focus on...